Xmlns example sentences

Word suggestions (22): Xmlns, Xmlns meaning, Xmlns:xsi, Xmlns to json converter, Xmlns attribute, Xmlns:xsd, Xmlns html, Xmlns was not expected, Xmlns svg, Xmlns:tns, Xmlns xml, Xmlnsdefinition, Xmlns thymeleaf, Xmlns c#, Xmlns urn, Xmlns wpf, Xmlns full form, Xmlnsdefinitionattribute, Xmlns是什么, Xmlnsとは, Xmlns属性, Xmlns什么意思

"Xmlns" Example Sentences

1

Ураган обрушился на съемочный лагерь шоу с Бузовой и снес его

Ураган-обрушился-на-съемочный-лагерь-шоу-с-Бузовой-и-снес-его_image

50px;">xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink">

2

54-летняя Николь Кидман в миниатюрном топе похвасталась стальным прессом

50px;">xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink">

Recently Searched

  › Xmlns
  › Spotted [ˈspädəd]
  › Tope [tōp] ✕ Play
  › Narcissist [ˈnärsəsəst]
  › Popular [ˈpäpyələr]
  › Retrieve [rəˈtrēv]
  › Alight [əˈlīt]
  › Mastery [ˈmast(ə)rē]
  › Ichorous [ˈīkərəs] ✕ Play
  › Abashorigin
  › Nettled [ˈnedl]
  › Unlock [ənˈläk]
  › Gadgetry [ˈɡajətrē]
  › Tabled [ˈtābəl]
  › Conveyor [kənˈvāər]
  › Pamperedly
  › Players [ˈplāər]
  › Abasers [əˈbyo͞ozər]
  › Dabbawalas
  › Harmonize [ˈhärməˌnīz]
  › Xiansheng
  › Placard [ˈplakärd, ˈplakərd]
  › Uncompromisingly [ˌənˈkämprəˌmīziNGlē] ✕ Play
  › Abatementwhat [əˈbātmənt]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z