Southwardly example sentences

Word suggestions (2): Southwardly, South wardley farm

southwardly

[ˈsouTHwərdlē] ✕ Play

  - adjective form of southward


south·ward

[ˈsouTHwərd] ✕ Play

southward (adjective)

  - in a southerly direction:

  - toward the south:

  - the direction or region to the south:


Synonyms

southward, southwards, southwardly, north,

"Southwardly" Example Sentences

Recently Searched

  › Derailers [dəˈrāl(y)ər]
  › Southwardly [ˈsouTHwərdlē] ✕ Play
  › Leaverwood [ˈleTHərˌwo͝od]
  › Restricted [rəˈstriktəd]
  › Scraggly [ˈskraɡ(ə)lē]
  › Babushkaruss [bəˈbo͝oSHkə]
  › Beleaguered [bəˈlēɡərd] ✕ Play
  › Scrabble [ˈskrabəl]
  › Debarkfrench [dēˈbärk]
  › Cackletta
  › Godforsaken [ˈɡädfərˌsāk(ə)n]
  › Hounding [hound]
  › Scours [ˈskou(ə)r]
  › Conveyance [kənˈvāəns]
  › Mannered [ˈmanərd]
  › Bleakness [ˈblēknəs]
  › Contadina [ˌkän(t)əˈdēnə]
  › Infinitude [inˈfinəˌt(y)o͞od]
  › Scourging [skərj]
  › Emceed [ˌemˈsē]
  › Receivables [rəˈsēvəb(ə)l]
  › Scourged [skərj]
  › Scourge [skərj] ✕ Play
  › Afares [əˈfer]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z