Pestilence example sentences

Word suggestions (18): Pestilence, Pestilence meaning, Pestilence synonym, Pestilence consuming impulse, Pestilence band, Pestilence horseman, Pestilence in the bible, Pestilence mtg, Pestilence book, Pestilence town of salem, Pestilence rym, Pestilence laura thalassa, Pestilence-wort, Pestilence in a sentence, Pestilence definition bible, Pestilence meaning in bible, Pestilence horseman of the apocalypse, Pestilence testimony of the ancients

pes·ti·lence

[ˈpestələns] ✕ Play

pestilence (noun) · pestilences (plural noun)

  - a fatal epidemic disease, especially bubonic plague:


Synonyms

plague, disease, contagion, infection, sickness, epidemic, pandemic, lues,

"Pestilence" Example Sentences

Recently Searched

  › Unabridged [ˌənəˈbrijd]
  › Pestilence [ˈpestələns]
  › Crib [krib] ✕ Play
  › Rampageous [ˌramˈpājəs]
  › Timekeepers [ˈtīmˌkēpər]
  › Avariciousness [ˈˌavəˈriSHəsnəs] ✕ Play
  › Candidez [ˈkandəd]
  › Fairbanks [ˈferbaNGks]
  › Attestant
  › Grumps [ɡrəmp]
  › Chopper [ˈCHäpər]
  › Limani
  › Toboggans [təˈbäɡən]
  › Macedon
  › Peeper [ˈpēpər]
  › Lopsidedness [ˈläpˈˌsīdidnis] ✕ Play
  › Grovellers
  › Baileys [ˈbālē]
  › Bulletin [ˈbo͝olətn, ˈbo͝olədən]
  › Vomitive
  › Gita [ˈɡēdə]
  › Misery [ˈmiz(ə)rē]
  › Emanations [ˌeməˈnāSHən]
  › Corset [ˈkôrsət]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z