Pathan example sentences

Word suggestions (22): Pathan movie, Pathan, Pathan song, Pathan movie near me, Pathan trailer, Pathan review, Pathan release date, Pathan movie download, Pathan box office collection, Pathankot local news, Pathan collection, Pathan movie release date, Pathan movie trailer, Pathan movie songs, Pathan showtimes, Pathan movie online watch, Pathan movie box office collection, Pathan movie review, Pathan movie wiki, Pathan full movie online, Pathanen, Pathan box office collection day 8

Pa·than

[pəˈtän] ✕ Play

Pathan (noun) · Pathans (plural noun)

  - variant spelling of Pashtun.


Synonyms

Pashtun,

"Pathan" Example Sentences

Recently Searched

  › Emojis [ēˈmōjē]
  › Pathan [pəˈtän]
  › Nurturers [nurturers] ✕ Play
  › Subaltern [subaltern]
  › Quarrelsomeplayers [ˈkwôrəlsəm, ˈkwärəlsəm]
  › Larkspurs [ˈlärkˌspər]
  › Teeterv [ˈtēdər]
  › Lesbianismo
  › Validadjective [ˈvaləd]
  › Nazis [ˈnätsē]
  › Spile [spīl] ✕ Play
  › Provisos [prəˈvīzō]
  › Sparkler [ˈspärk(ə)lər]
  › Soundless [ˈsoun(d)ləs]
  › Solitarily [ˈsäləˌterəlē, ˌsäləˈterəlē] ✕ Play
  › Soften [ˈsôfən]
  › Smirk [smərk] ✕ Play
  › Sinfulness [ˈsinfəlnəs] ✕ Play
  › Sinewy [ˈsinyo͞owē]
  › Sinews [ˈsinyo͞o]
  › Seemly [ˈsēmlē]
  › Scowl [skoul] ✕ Play
  › Scoffing [ˈskôfiNG, ˈskäfiNG] ✕ Play
  › Schoolgirl [ˈsko͞olˌɡərl]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z