Jiffyi example sentences

Word suggestions (5): Jiffy ice, Jiffyice augers.com, Jiffy ice drills, Jiffy ice auger, Jiffy ice auger oil

jif·fy

[ˈjifē] ✕ Play

jiffy (noun) · jiffies (plural noun)

  - a moment:


Synonyms

soon, shortly, directly, momentarily, anon,

"Jiffyi" Example Sentences

Recently Searched

  › Jiffyi [ˈjifē]
  › Jazz [jaz] ✕ Play
  › Holm [hōm] ✕ Play
  › Aboriginal [ˌabəˈrijənl]
  › Smothering [ˈsməT͟Hər]
  › Dissociation [diˌsōSHēˈāSH(ə)n, diˌsōsēˈāSH(ə)n]
  › Maced [mās]
  › Younkers [ˈyəNGkər]
  › Traitorous [ˈtrādərəs]
  › Worktable [ˈwərktābəl]
  › Jewelsmith
  › Unsuitable [ˌənˈso͞odəb(ə)l]
  › Jihads [jəˈhäd]
  › Handout [ˈhandˌout]
  › Apportion [əˈpôrSH(ə)n]
  › Lubricious [lo͞oˈbriSHəs]
  › Grote
  › Tragedy [ˈtrajədē]
  › Immature [ˌiməˈto͝or, ˌiməˈCHo͝or]
  › Joint [joint] ✕ Play
  › Knifelike [knifelike] ✕ Play
  › Conservative [kənˈsərvədiv]
  › Jst [jəst]
  › Mundane [ˌmənˈdān]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z