Abasementabase example sentences

Word suggestions (12): Basement basement, Basement baseboard, Basement baseboard ideas, Basement baseboard drain, Basement baseboard trim, Basement baseboard drain system, Basement baseboard waterproofing system, Basement baseboard heater, Basement baseboard waterproofing reviews, Basement baseboard heating system, Basement baseboard drainage systems, Basement baseboard waterproofing

a·base·ment

[əˈbāsmənt] ✕ Play

abasement (noun)

  - the action or fact of abasing or being abased; humiliation or degradation.


Synonyms

humility, humbleness, humiliation, belittlement, lowering, degradation, disgrace, mortification, pride,

"Abasementabase" Example Sentences

Recently Searched

  › Abasementabase [əˈbāsmənt]
  › Bragging [ˈbraɡiNG]
  › Levitate [ˈlevəˌtāt]
  › Allege [əˈlej]
  › Additions [əˈdiSH(ə)n]
  › Induction [inˈdəkSH(ə)n]
  › Tag [taɡ] ✕ Play
  › Urgent [ˈərjənt]
  › Impregnate [imˈpreɡˌnāt]
  › Indolent [ˈindələnt]
  › Deflower [dēˈflou(ə)r]
  › Coda [ˈkōdə]
  › Sickly [ˈsiklē]
  › Economy [əˈkänəmē]
  › Imprudence [imˈpro͞odns] ✕ Play
  › Abandoning [əˈbandən]
  › Yield [yēld] ✕ Play
  › Interdict [interdict]
  › Ninagawa
  › Despairing [dəˈsperiNG]
  › Contagious [kənˈtājəs]
  › Incitement [inˈsītmənt]
  › Nonexistent [ˌnänəɡˈzistənt]
  › Standing [ˈstandiNG]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z